Club van 50

Meld je aan!

Kom jij bij de jubileumclub van 50 bedrijven?

Mail ons

SportDrenthe bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd!

Op 16 november was de aftrap van een jaar vol extra activiteiten in Drenthe waarbij we met sport Drenthe nog beter gaan maken.

Met minimaal 50 activiteiten in de periode 16 november 2018 tot 16 november 2019 gaan we sport op de kalender zetten in Drenthe. Wij denken dan bijvoorbeeld aan: 50 rolstoelclinics voor de awareness van schoolkinderen voor sport voor mensen met een handicap, 50 mtb-clinics voor jeugd om kennis te kunnen maken met een sportieve activiteit waarmee zij kunnen ontdekken hoe mooi de natuur in Drenthe is, wandeltochten en andere sportieve activiteiten voor 50-plussers om op een gezonde manier nieuwe sociale contacten op te doen, het ondersteunen van minimaal 50 sportverenigingen met hun beleid om nog meer open te staan voor de wensen van nieuwe en bestaande leden, ….

Ons jubileumjaar sluiten we af met het congres ‘De tweede helft’. Hier kijken we terug naar de opbrengst van de 50 georganiseerde activiteiten en naar ‘Sport(in)Drenthe over 50 jaar’.

De club van 50

Wij willen graag het bedrijfsleven betrekken bij het jubileum. Voor dit idee zijn we op zoek naar 50 bedrijven die lid willen worden van de SportDrenthe jubileumclub van 50. U steunt met uw lidmaatschap de sport in Drenthe en we organiseren voor deze club een speciale jubileum netwerk activiteit.

Wat krijgt u hiervoor terug:
– wij vermelden uw logo (graag aanleveren in EPS of AI) op onze website en een speciaal bord;
– u wordt uitgenodigd voor een speciaal voor u te organiseren ‘ledenbijeenkomst’ in ons jubileumjaar;
– een belangrijk deel van het geld gaan we besteden aan activiteiten voor Drentse inwoners;
– leden van de jubileumclub worden uitgenodigd voor speciale jubileum activiteiten en het eindsignaal op vrijdag 15 november 2019.

Lid worden kan heel eenvoudig door € 100 over te maken op rekeningnummer NL77RABO0366693492 ten name van SportDrenthe, o.v.v. ‘jubileumclub van 50’.

Voor meer informatie: mail ons

Deze bedrijven gingen  je voor

Kom er bij