Van invalidensport naar aangepast sporten en altijd bezig blijven om aandacht te blijven vragen voor de rol, functie en meerwaarde die sport en bewegen heeft voor mensen met een beperking. Dat was zo bij de oprichting van de Invaliden Sportclub Drenthe in 1959 in Assen (nu Sc Bartje) en dat zal zo blijven mede omdat mensen met een beperking (helaas) structureel veel minder bewegen en sporten dan validen. Wat dat betreft heeft SportDrenthe nog een grote toekomst voor zich.

Terugkijkend zijn er voor de wereld van aangepast sporten belangrijke momenten en belangrijke ontwikkelingen geweest de afgelopen 50 jaar. Natuurlijk de oprichting in 1959 van wat nu Sc Bartje is. Huisarts Harm Wiegman uit Rolde was een van de inspirerende mensen die ervoor zorgde dat mensen met een lichamelijke handicap konden gaan sporten. Sc Bartje hielp mee om verenigingen in Drenthe en Groningen op te richten en stond ook aan de basis van de Stichting Gehandicaptensport Drenthe, die begin jaren 80 van de vorige eeuw werd opgenomen in de Sportraad Drenthe. Daarnaast was het NIS-district Drenthe (Nederlandse Invaliden Sportbond) en vanaf 1992 opgegaan in eerst NEBAS en later Gehandicaptensport Nederland zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het aangepast sporten in Drenthe. Bevlogen bestuurders als Peter van der Spek (Meppel), Teun Tol (Emmen), Harrie Muller (Roden) en revalidatiearts Peter van Aanholt (Emmen) zorgden ervoor dat aangepast sporten ook bij het provinciale bestuur onder de aandacht werd gebracht en leidde tot jarenlange financiële ondersteuning en aandacht. Men wist wat de vraag was en creëerde mede met ondersteuning van de medewerkers aangepast sporten van SportDrenthe nieuwe mogelijkheden voor de uitbreidende doelgroepen.

Midden 80er jaren kwam de ontwikkeling van sportverenigingen voor ex-hartpatiënten tot stand, gevolgd in de midjaren 90 via de revalidatie instellingen mogelijkheden voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Medewerkers als Antje Diertens (nu 2e kamerlid), Jelle Holwerda, Peter Schorer, Jan Leijssenaar en Niels de Vries (nu betrokken bij het Nederlands vrouwenvoetbal elftal) speelden een belangrijke rol in de ondersteuning en verdere ontwikkeling. Ik mocht me bij dit rijtje vanuit mijn functie bij de landelijke organisatie aansluiten. Ook Karlijn Meijerink (nu IVN) heeft een mooie rol vervuld, onder andere in de ontwikkeling en bemensing van de sport- en beweegloketten op de afdelingen revalidatiegeneeskunde van de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Meppel. Jan Leijssenaar vervulde daarnaast een grote rol in de ontwikkeling van grote evenementen voor mensen met een beperking, samen met eerst het districtsbestuur en later vanuit eigen organisatie Eurochamp.

Drenthe heeft een grote naam op te houden wat betreft het organiseren van sportevenementen. Ik noem hierbij: Harm Wiegman Jeugdsportweekend, Wereldspelen 1990 met 2200 sporters uit 45 landen met een handicap en bijna 5000 vrijwilligers, de Wheelermarathons die eruit voortkwamen en vervolgens weer de activiteiten van Eurochamp met het EK atletiek in 2003 en IPC WK atletiek in 2006 met 1097 sporters uit 76 landen. Het WK voetbal voor verstandelijk gehandicapten in 1994 en het WK CP voetbal in 2011. Van recenter datum zijn het Dutch Tournament zitvolleybal 2015 – heden en de Para-cycling evenementen vanaf 2016, uitmondend in het WK van afgelopen september.
Maar uiteindelijk gaat het altijd om de basis. Zoveel mogelijk mensen met een beperking structureel in beweging krijgen en behouden. SportDrenthe heeft die rol en zal die ook in de komende jaren blijven vervullen.

Hans Leutscher