/Bemiddelen en koppelen

Bemiddelen en koppelen

Ik zag er best een beetje tegenop, een bezoekje brengen aan de Sportraad Drenthe. Het was ergens in de tweede helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ik had net een project van het toenmalige ministerie van CRM, vooral gericht op werk voor en de rechtspositie van afgestudeerde sportleiders/trainers, afgerond in Groningen en toen kreeg ik de opdracht om het ‘model Groningen’ ook elders in het land te introduceren. Dus de “provincie in”. In Assen, in het ijsbaancomplex, zetelde de Sportraad Drenthe. Nog klein, maar heel fijn van omvang en zelfbewust in de dadendrang. Dat bleek vooral toen ik binnenkwam. Directeur Han van der Veen en voorzitter Henk Schuurman, beiden helaas overleden, hadden zoiets van “Nou meneer, kom maar op met je plannetjes, wij lusten je rauw.” Vanwaar zoveel arrogantie, dacht ik? Eigenlijk wist ik het wel. Drenthe liep in die tijd voorop bij allerlei ontwikkelingen en dus ook bij het werk dat ik moest promoten. De Stichting Gymnastiekleiding Norg van Hendrik Lanjouw had de basis gelegd en de Sportraad had dat langjarige initiatief overgenomen. Dus, zeiden mijn gesprekspartners dat ze “wel wisten hoe ze het aan moesten pakken”. Ze hadden mij eigenlijk niet nodig. Gelukkig wilden ze wel meewerken.

Mooi meegenomen voor mij dus. En het moet gezegd dat ik later prima heb kunnen samenwerken met de collega’s in Drenthe. Die mannen kon je om een boodschap sturen. De Stichting Sporttechnisch Kader (STK) groeide. Ik heb het jammer gevonden dat in een latere periode de Stichting STK als zelfstandige organisatie verder is gegaan. Waarom niet gewoon onderdeel blijven van de Sportraad? Het was in mijn ogen een stuk cement in de contacten van de Sportraad met de achterban.
Maar de ontwikkelingen hebben niet stil gestaan en andere taken die de afgelopen jaren op het latere SportDrenthe zijn afgekomen hebben het administratief-rechtspositionele ondersteuningswerk naar de achtergrond gedrongen. Toch gelukkig dat de zelfstandige Stichting STK er nog is.
Overigens hebben de meeste provinciale sportraden in ons land zich dit soort werkzaamheden, aangevuld met bemiddelingsactiviteiten, eigen gemaakt. Het is zelfs de basis geweest om in latere jaren Sportjobs op te richten. Een landelijke stichting, die zich geheel stortte op arbeidsbemiddeling in de sport. Daar waar de traditionele arbeidsbureaus het vaak moesten laten afweten als het om arbeidsplaatsen in de sport ging, voorzag de nieuwe stichting erin.

Provinciale Sportraden leverden de consulenten en het hoofdkantoor was gevestigd in, jawel, Beilen, in het prachtige sportservicecentrum, waar de toenmalige DSF (Drentse Sport Federatie), de zoveelste naam voor de oorspronkelijke Sportraad Drenthe, gehuisvest was. Wijlen interim-directeur Henk Dik van de DSF was er als de kippen bij toen een locatie voor Sportjobs werd gezocht. En zijn bemiddelings- en koppelactiviteiten zorgden er en passant voor dat zijn secretaresse aan de man kwam……..
Overigens verging het Sportjobs slecht. Vijf jaar na de start werd de stichting alweer opgeheven omdat de provinciale sportraden er ten onrechte een concurrent in zagen en zelf de werkzaamheden wilden oppakken. Hetgeen geschiedde.

Jan Heiting

2018-11-21T14:19:10+02:0007 december 2018|