“Soms moet je een rivier ombuigen om schoon schip te maken”

Tot de zestiger jaren waren de sportopleidingen heel specifiek – technisch sport – gericht. De NSF (de huidige NOC*NSF) heeft de moed getoond om daar een wending aan te geven. “Soms moet je een rivier ombuigen om schoon schip te maken”. Uniek dat alle sportbonden zich geconformeerd hebben aan deze nieuwe vorm van opleiden. Deze nieuwe visie werd in samenwerking met het Instituut voor Pedagogische en Andragogische Wetenschappen te Utrecht geïnitieerd. De ontwikkeling en de mogelijkheden van de sporters gingen een hele belangrijke rol spelen. Een hele verandering want niet de technische bekwaamheid, maar de persoonlijke ontwikkeling werd het uitgangspunt. Een gedurfde start, maar achteraf een goede stap. Een bijkomend voordeel was dat je meestal in je eigen woonplaats wel een ABO cursus kon volgen. In 1974 werd als experiment een “ABO Teleac-cursus“ op de televisie gegeven. Compleet met schriftelijk cursusbegeleiding en opdrachten.

De ABO cursus duurde 12 avonden en het werd afgesloten met een werkstuk. De onderwerpen die op deze 12 avonden aan de orde kwamen:

  • de verschillende manieren van sport bedrijven (recreatie-, wedstrijd- en topsport);
  • leidinggeven en begeleiden (aan wie geef je leiding en welke bekwaamheid vraagt dat van de leidinggevende);
  • inspanningsfysiologie: welke belasting kun je aan die leeftijd geven;
  • basis sport EHBO: eerste hulp kunnen geven bij sportblessures.

Mijn ervaring als ABO docent is heel verschillend. Een cursus met deelnemers uit dezelfde tak van sport leidde meestal tot wat dieper ingaan op die ene sport. Aan de andere kant was een cursus met deelnemers uit diverse sporten bijzonder interessant. De deelnemers kwamen in aanraking met andere sporten en ontdekten dat de basis van leidinggeven vele overeenkomsten kenden. Een complete ‘eyeopener’.

Eén van mijn cursussen was samengesteld uit wel zeer verschillende takken van sport. Er waren wielrenners, voetballers, bodybuilders, volleyballers en turners. Iedere avond presenteerde een deelnemer haar/zijn eigen sport. Het actief kennismaken met ‘bodybuilding’ is mij altijd bijgebleven. Een heel bijzondere ervaring was de cursus in gevangenis “Norgerheem”. De sportleiders van Norgerheem hadden een ABO cursus aangevraagd. Voor mij was het wel even wennen om in een ‘gesloten omgeving’ de cursus te geven, maar na 12 weken kon ik (in het bijzijn van de directie, de sportleiders en het hoofd van de Landelijke Sport Dienst Justitiële Inrichtingen) aan 16 deelnemers het ABO-diploma uitreiken. Wat waren de cursisten en wij blij met het resultaat.

Piet Dijkstra