In 1992 werden op initiatief van Erica Terpstra diverse kleine organisaties welke actief waren op het gebied van de lichamelijke gehandicapten sport samengevoegd tot de Nebas. De organisatie bestond aanvankelijk uit een hoofdbestuur en districten. Peter van de Spek vroeg of ik interesse had om plaats te nemen in het districtsbestuur voor Drenthe. Als bestuurder van de GSV Roden heb ik dat met liefde gedaan. Al vrij snel hierna werden de bestuursleden van het district gevraagd of zij de organisatie wilden overnemen die zich tot doel had gesteld om de overgebleven gelden van de Olympische Spelen te laten groeien om een groot sportevenement in Drenthe te kunnen organiseren. Dat hebben wij gedaan en in samenwerking met STAMM-Sport zijn de eerste wat grotere evenementen georganiseerd. Iets later werden dezelfde bestuursleden gevraagd om de stichting PAS later BAS over te nemen en ook daar is ja tegen gezegd. In Drenthe was toen de ideale situatie ontstaan; Nebas voor de gehandicapten sportverenigingen. En inmiddels EuroChamp voor de topsport en Stichting BAS voor het bevorderen van de gehandicaptensport. STAMM-Sport/SportDrenthe vervulde bij al deze activiteiten een belangrijke stimulerende en uitvoerende taak.

De gelden die vrij kwamen voor het Nebas district werden ter beschikking gesteld aan toen nog STAMM-Sport waardoor deze organisatie wat meer financiële ruimte tot haar beschikking kreeg en kon blijven bestaan en doorgroeien.
De taak van de diverse besturen was om in samenwerking met, inmiddels SportDrenthe, projecten van de grond te tillen. Dat is heel goed gelukt en al deze projecten zijn door diverse projectmedewerkers van SportDrenthe geheel zelfstandig door hun kennis en enthousiasme tot een groot succes gemaakt.

Helaas zijn Stichting BAS en EuroChamp om diverse redenen opgeheven en hebben deze succesvolle projecten geen vervolg kunnen krijgen. Hierdoor is er veel toegevoegde waarde verloren gegaan.
Gelukkig voegen veel door SportDrenthe opgezette projecten nog veel waarde toe aan de Drentse sportgemeenschap.

Harrie F. Muller