Toen ik in 2012 voorzitter werd van de Drentse portefeuillehouders Sport heb ik me afgevraagd wat ik zou willen bereiken met sport in Drenthe. Als ik op een basisschool in gemeente De Wolden vraag wie er allemaal bij een sportvereniging zit of op een andere manier sport, dan steekt bijna iedereen de vinger op. Uit onderzoeken blijkt dat Drenten gemiddeld heel tevreden zijn met hun leven. Maar toch prijkt Drenthe steeds meer als koploper in de lijsten op het gebied van mensen met overgewicht. Reden genoeg om te kijken wat je daar aan kan doen met elkaar. Immers het welzijn van onze inwoners gaat ons aan het hart en alle ingrediënten voor een prettige leefomgeving zijn aanwezig.

De urgentie in gemeenteland was groot, want gemeenten kregen meer taken op het gebied van (jeugd)zorg. Er was dus ook een belang om meer in te zetten op welzijn om te voorkomen dat er meer zorg geleverd hoeft te worden. Best een rare prikkel, want het welzijn van onze inwoners zou altijd hoog op de agenda moeten staan.

We hebben met Provincie en gemeenten in Drenthe een programma gemaakt, waarbij we gebruik hebben gemaakt van de bestaande beweeginfrastructuur bij sportverenigingen, scholen, buitenruimte en niet te vergeten onze vele vrijwilligers. Daardoor is gezonde leefstijl echt een belangrijk item geworden in heel Drenthe met veel Drentse talenten als boegbeeld.

Ik word heel gelukkig als ik de sportcoaches in de gemeenten bezig zie met scholieren en ouderen in de buitenruimte of op sportverenigingen, scholen en verzorgingscentra. Dankzij de goede samenwerking en professionele ondersteuning van SportDrenthe hebben we dat weten te bereiken. Wat was ik daarom trots dat we eind 2018 met elkaar in Brussel het predicaat Drenthe European Community of Sport in ontvangst mochten nemen. Een kroon op ons werk!

Pas geleden las ik weer in een artikel dat het aantal mensen met overgewicht in Drenthe was toegenomen. Ik moet zeggen dat mij de moed toen wel even in de schoenen zakte. Ondanks de inspanningen lijkt het maar niet te lukken om van het imago ‘Dikste Provincie’ af te komen. Zijn onze gezamenlijke inspanningen dan tevergeefs? Moeten we dan nog meer doen?

Terugkijkend op wat we bereikt hebben, kan ik niet anders constateren dan dat we mooie slagen gemaakt hebben. Er is veel aandacht voor gezonde leefstijl door bewust om te gaan met voeding en bewegen. Wat mij betreft is het duidelijk dat we daar mee door moeten gaan. Om in sporttermen te spreken: “Uiteindelijk gaan we winnen”. Daar gaan we voor! En daar hebben we de ondersteuning van ons SportDrenthe hard bij nodig.

Roger de Groot
Burgmeester gemeente De Wolden en voorzitter Drenthe beweegt