Als vrij jonge bestuurder werd ik in 1978 benoemd in het bestuur van de KNVB afd. Drenthe, dat toen gehuisvest was in een pandje naast sporthal ‘Drenthehal’ in Beilen. Het beheer was toen ondergebracht bij de Stichting Huis van de Sport waar meerdere sportbonden al gebruikmaakten van deze accommodatie. Daarnaast waren er ook nog een aantal bonden gehuisvest in een paar weliswaar nette barakken, maar het was geen ideale situatie en werd er gekeken hoe er betere faciliteiten konden worden gerealiseerd.

Dat resulteerde erin, dat in de beginjaren tachtig grootse ideeën en plannen werden ontwikkeld om het grootste sportcomplex van Noord-Nederland in Beilen, een zogenaamd Klein Papendal inclusief hotelvoorzieningen etc., te realiseren. Heel Noord-Nederland moest hier gebruik van kunnen maken. Uiteindelijk bleek het een utopisch verhaal en niet realiseerbaar. Maar door in eerste instantie groot te denken was iedereen er wel van overtuigd, dat er iets moest gaan gebeuren om de georganiseerde sport in Drenthe een beter aanzien te geven en dat door gezamenlijk op te trekken er betere resultaten konden worden geboekt. Onder andere richting de provincie Drenthe.

Zo ontstond in 1983 de Drentse Sportfederatie (DSF) en werd er op 23 maart 1984 door gerealiseerde nieuwbouw aan de Eursingerweg in Beilen, het Sport Service Centrum Drenthe officieel geopend. Met veel sportieve activiteiten, waar diverse sportieve en politieke coryfeeën aan deelnamen, werd de opening luister bijgezet. Ik kan mij nog herinneren, dat het soms wat te luidruchtig toeging en moesten wat vermanende woorden o.a. richting een rugbyclub worden gesproken.

Het was een zeer functioneel gebouw, waar meerdere sportbonden gebruik van maakten. Zowel van de kantoor- alsook de vergaderfaciliteiten. De standpunten tussen de DSF en de bonden waren niet altijd eensluidend. En dat was maar goed ook, want dat houdt je scherp. Maar als secretaris van de DSF denk ik met veel genoegen terug aan die periode. Door een omvangrijke interne reorganisatie verhuisde de KNVB in 1996 naar Heerenveen en persoonlijk vond ik dat in eerste instantie erg jammer. Diverse pogingen werden er ondernomen om in Beilen te kunnen blijven maar dat mocht niet baten. Dit betekende, dat de grootste huurder vertrok en dit had consequenties voor de DSF en de andere bonden. Het gebouw kreeg vrij vlot daarna een andere bestemming en thans is er een tandartsenpraktijk gevestigd.

Jan van Driel
1980 – 1990 resp. Huis van de Sport / DSF