Mijn eerste herinnering aan SportDrenthe of eigenlijk de rechtsvoorganger de Drentse Sport Federatie gaat enkele decennia terug.
Voor de jeugd die in een van onze Drentse Bijzonder Jeugdwerk internaten verbleef, organiseerden we talloze sportieve en culturele activiteiten. Het was immers onze heilige overtuiging dat dit behalve gezond ook goed was voor de sociale, mentale en culturele ontwikkeling van de kinderen, zeker voor deze groep voor wie het leven niet altijd mee zat. Sporttoernooien pakten we dan ook groots aan met serieus materiaal; een bijna olympische organisatie. Daarbij vonden we -SportDrenthe – op ons pad met goed spelmateriaal en wijze raadgeving.

Een tweede belangrijke herinnering gaat over de oprichting van het Drentse Jeugdsport en later ook cultuurfonds. Zelf was ik in die tijd (het zal rond 2006 of 2007 zijn geweest) directeur van Bureau Jeugdzorg Drenthe. Wij werden in het kader van de jeugdbescherming, de jeugdreclassering, het Advies Meldpunt Kindermishandeling en de zogenaamde toegang naar de gespecialiseerde jeugdzorg, geconfronteerd met talloze opvoed- en opgroeiproblemen. Hoewel er een grote variatie aan oorzaken voor opvoed- en opgroeiproblemen bestaan en even zoveel programma’s die jeugdigen en hun ouders ondersteuning kunnen bieden bij het vinden van oplossingen, bleek bij veel gezinnen armoede een belangrijke belemmering. Daarbij bleek vaker uit onderzoek dat kinderen dus ook al op vroege leeftijd verstoken bleven van deelname aan sport of culturele activiteiten.
Desastreus natuurlijk voor een lichamelijk en mentale gezonde ontwikkeling van kinderen als je ouders niet in staat zijn kinderen het plezier, de spanning en vooral ook de sociale context van een vereniging te kunnen bieden. Het lag echter niet in onze taakstelling hier praktische en dus ook financiële oplossingen voor te bieden.

En dan komt er op een namiddag een enthousiaste jeugdwerker uit Amsterdam Zuidoost bij mij op bezoek. Ik was nieuwsgierig naar het initiatief dat in dat stadsdeel was genomen om een Jeugdsportfonds op te richten die het kinderen financieel mogelijk maakte wel aan sport te kunnen deelnemen. Een licht opgetuigde organisatie met landelijke ondersteuning, ook vanuit NOC*NSF en met een even eenvoudige als geniale werkwijze om aan geld te komen en vooral ook aan die kinderen te besteden die het echt nodig hebben. Het sprak me geweldig aan.

Daarop heb ik Hans de Lang van SportDrenthe gebeld en die was ook direct te porren voor de opzet van een Drents Jeugdsportfonds. Een dergelijke inspanning zou ook goed passen bij de missie van SportDrenthe. Een mooie kans om de sector Jeugdzorg te verbinden met sport en later ook cultuur. Met inzet van ons hoofd facilitaire dienst en met medewerking van de staf van SportDrenthe was binnen een jaar het Drents Jeugdsportfonds een feit. Samen met enkele aansprekende Drentse sporthelden, een sportjournalist, een wethouder en vrijwilligers zagen we kans bij gemeenten, serviceclubs en bedrijven alras een aardig kapitaaltje bij elkaar te sprokkelen. Een schot in de roos is het gebleken als we zien dat Het Jeugdsport en cultuurfonds Drenthe al meer dan 10 jaar bestaat en nog steeds talloos veel kinderen daar profijt van hebben. Een mooi voorbeeld van integrale samenwerking in Drenthe. Praktisch, haalbaar en effectief.

Cees Wierda, oud-directeur Bureau Jeugdzorg Drenthe