Op 10 oktober 2016 nam ik als voorzitter samen met een viertal enthousiastelingen en medebestuurders het stokje over van het toenmalige bestuur van ZFC Zuidlaren. De periode voorafgaande aan deze bestuurswisseling was een roerige en hectische tijd voor de vereniging en er moest veel gebeuren op allerlei vlak. In de periode voorafgaand en vanaf het moment dat wij als nieuw bestuur aan het roer kwamen en aan de slag gingen met de fusie van de 3 voetbalverenigingen in Zuidlaren, hebben wij met enige regelmaat advies kunnen inwinnen en mogen ‘sparren’ met verschillende partijen. Waaronder onze KNVB verenigingsadviseur, notaris Akkerman van Notariaat Zuidlaren maar ook met onze verenigingsadviseur Anne Prins van SportDrenthe, welke in die hoedanigheid aan onze voetbalvereniging verbonden is. De gesprekken met Anne hebben ons goed geholpen om een missie en visie te ontwikkelen, kernwaarden te beschrijven en doelstellingen te formuleren waaruit een plan van aanpak en jaarplan voortgekomen is. Een belangrijk onderdeel daarvan is investeren in scholing van onze vrijwilligers. Het kosteloze scholingsprogramma van SportDrenthe maakt daar ondertussen een belangrijk onderdeel van uit.

Met veel plezier en enthousiasme heb ik Anne aan het werk gezien tijdens meerdere IVA trainingen (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) bij ons in de kantine. Er zijn ondertussen 65 leden gecertificeerd na het doorlopen van deze cursus. Daarnaast heeft Anne de training POD (Positief Opgroeien Drenthe) voor ons verzorgd. Dit sluit meteen erg goed aan bij één van onze kernwaarden: sportiviteit.

Als voetbalvereniging zijn wij ontzettend blij met SportDrenthe en de mogelijkheden die zij ons bieden. Wij spreken onze dank uit voor deze mooie samenwerking. Namens FC Zuidlaren wil ik het team van SportDrenthe van harte feliciteren met dit 50-jarig jubileum, op naar de volgende vijftig jaar!

Richard van Leeuwen
Voorzitter FC Zuidlaren