Medio september 1980 kwam ik in dienst bij stichting Sportraad Drenthe, als algemeen stafmedewerker, tevens coördinator van de stichting Huis van de Sport Drenthe.
De Sportraad was toen gevestigd in een semi permanent kantoorgebouw aan de oostkant van sporthal de Drenthehal in Beilen. Het Huis van de Sport, de administratiebureaus van een aantal provinciale en regionale sportbonden, zetelde in een stenen kantoorgebouw aan de westkant van de sporthal.
In de begin jaren tachtig ontstonden overal in Nederland provinciale sportservicecentra, voor uitgebrei-de sportondersteuning, zo ook in Drenthe.

In 1982 werd, nu tegenover de Drenthehal, met de bouw begonnen.
Project Ontwikkeling Drachten (P.O.D.) kreeg de bouwopdracht en de gemeente Beilen stelde een bouwkundig toezichthouder ter beschikking.
Vanuit mijn algemene functie bij de Sportraad en het Huis van de Sport was ik, vanzelfsprekend samen met de directeur, vanaf het begin nauw bij de bouw betrokken.
In het nieuwe gebouw kwam plaats voor enerzijds de Sportraad en anderzijds voor het Huis van de Sport. Beide organisaties dienden daartoe wel onder één ‘juridisch dak’ te komen, de Drentse Sport Federatie (DSF), oprichtingsjaar 1983, maar bleven wel als ‘specialist’ bij hun eigen werksoort betrokken.
De oorspronkelijke sportraad kreeg de beschikking over de oost- en de noordkant van de beneden-verdieping. De kantoren van de andere in het Huis van de Sport deelnemende sportbonden bezetten de westelijke zijvleugel van het gebouw en de KNVB-afdeling Drenthe een grote kantoorruimte op de bovenverdieping. Naast een grote centrale ontmoetingsruimte waren er vergaderfaciliteiten in de vorm van één grote en drie kleinere ruimtes gerealiseerd. De provinciale Spelotheek en de huisdrukkerij completeerden het geheel.
Toen de bouw vorderde moesten ook andere knopen worden doorgehakt. Met name de inrichting van de kantoren van de ‘oude sportraad’, en de ‘algemene’ ruimtes. De bonden namen veelal hun kantoor-materiaal ‘van de overkant’ mee.
Toen er in de verschillende uitgebrachte offertes geen heel erg grote verschillen (meer) zaten, besloot het bestuur van de DSF het voorstel van de enige vrouw in haar midden te volgen en de opdracht te geven aan een nieuwe ondernemer uit Drenthe, de firma Bert Zomer uit Emmen. Met man en macht, en met inzet van vele krachten, waaronder ikzelf, tot in de nachtelijke uurtjes, slaagden Zomer en zijn mensen er in de klus binnen de afgesproken tijd te klaren. Begin januari 1983 kon de grote verhuizing plaatsvinden en op 23 maart 1983 vond de officiële opening plaats……De sport in Drenthe had ‘een huis’ gevonden.

Aan het eind van de jaren negentig gingen centraliserende ‘winden waaien’, niet alleen op provinciaal niveau, maar  ook binnen de landelijke sportbonden, en werd het Sportservicecentrum Drenthe noodgedwongen verlaten.

De inmiddels verzelfstandigde Spelotheek verhuisde naar een locatie naast het oude gebouw en kwam daar tot bloei. De Koninklijke Marechaussee nam het gebouw over en bleef er een aantal jaren gebruik van maken. Omstreeks 2010 werd het gebouw omgetoverd in een tandheelkundig zorgcentrum.

Henk ten Have